Projekt “Dioklecijan”

Polazeći od ocjene da je car Dioklecijan, kao iznimno važna povijesna, politička, državnička i neimarska ličnost svog vremena, a k tome i utemeljitelj grada Splita, iznimno loše, nepotpuno i neadekvatno prezentiran u Splitu, te da je u Splitu Dioklecijanova palača posvuda, ali da Dioklecijana nema nigdje, Rotary club Split je pokrenuo višegodišnji projekt pod nazivom „Dioklecijan“ postavljajući pred sebe cijeli niz ciljeva.
Među krucijalne ciljeve projekta „Dioklecijan“ spadaju svakako:
– potaknuti dalja intenzivna ulaganja u zaštitu Dioklecijanove baštine u Splitu te pokrenuti postupke proširenja UNESCO-ve zaštite gradske jezgre Splita na ostatke Salone;
– unaprijediti znanje javnosti o životnom putu cara Dioklecijana, njegovom državničkom, političkom, vojnom i neimarskom djelovanju, te o njegovom životu i smrti u Splitu;
– na adekvatan način prezentirati domaćoj i svjetskoj publici Dioklecijana kao civilizacijski izniman lik korištenjem svih raspoloživih sredstava komuniciranja;
– izgraditi prepoznatljivost Splita u međunarodnim razmjerima kao carskog grada;
– potaknuti dalji istraživački i leksikogafski rad vezan za Dioklecijana;
– povezati Dioklecijanove gradove (York, Trier, Lyon, Rim, Milano, Beč, Budimpešta, Sofija, Split, Sremska Mitrovica, Istanbul, Antiohija, Aleksandrija) na raznim projektima suradnje i zbližavanja;
– inicirati i potaknuti razne gospodarske aktivnosti bazirane na karizmi Dioklecijana;
– potaknuti umjetničko stvaralašto inspirirano Dioklecijanom (literarno, filmsko, glazbeno…)
Ovako brojni i dalekosežni ciljevi zahtjevat će dulje vrijeme i realizirat će se brojnim aktivnostima. Kod dijela aktivnosti čiji su nositelji po prirodi stvari razni državni organi, agencije i druge institucije ili gradski organi, služba i ustanove, RC Split samostalno ili zajedno s drugim Rotary klubovima (RC Split Plus, RC Split Novi, RC Brač i RC Solin) pojavljivao bi se u ulozi inicijatora i predlagača.
U aktivnosti čiji bi predlagač, inicijator, promotor ili sudionik u javnim raspravama bio RC Split spadaju:
1. Zaštitni radovi na Dioklecijanovoj palači (čišćenja, rekonstrukcije, obnove, zaštita)
2. Usvajanje i izgradnja sustava upravljanja i gospodarenja gradskom jezgrom
3. Poduzimanje radnji na dobivanju UNESCO-ve zaštite rimskog akvedukta i bračkih kamenoloma (sada se nalaze na UNESCO-voj privremenoj listi kulturnog nasljeđa), te područja Salone (tek treba uputiti prijedlog)
4. Formiranje visitor centra – Dioklecijanog doma – muzeja kao dominantno virtualnog
centra s informativno, edukativno, zabavnim sadržajima i radionicama, te mogućnošću povezivanja sa sličnim centrima u drugim Dioklecijanovim gradovima
5. Organiziranje i održavanje tematskih izložbi o Dioklecijanu i njegovom vremenu (politika, državno uređenje, religija, ratovi, gospodarstvo, graditeljstvo, infrastruktura, numizmatika, hrana, obuća, odjeća…)
6. Organiziranje i održavanje javnih predavanja o Dioklecijanu u Splitu, drugim centrima u Hrvatskoj, te u drugim Dioklecijanovim gradovima
7. Znanstveno-istraživački i leksikografski rad
8. Izmjene i dopune nastavnih planova i programa osnovnih i srednjih škola na području Splita i regije
9. Izmjene i dopune programa obrazovanja i pripreme turističkih vodića
10. Izrada strategije i programa brandiranja Splita kao carskog grada (Dioklecijanovog, ali ne samo njegovog) i njihovo provođenje
11. Izrada i distribucija propadandnih materijala (letci, brošure, filmovi, internet)
12. Poticanje umjetničkog stvaralaštva na temu (literarno, likovno, glazbeno, filmsko…)
13. Poticanje dizajniranja prikladnih suvenira i njihove adekvatne distribucije
14. Poticanje održavanja raznih događanja vezanih za Dioklecijana (Dioklecijanovi dani, Susreti Dioklecijanovih gradova, Gostovanje pojedinih Dioklecijanovih gradova u Splitu te Splita u tim gradovima, Gastro dani…)
15. Uključivanje pojedinih projekata i aktivnosti u projekt Split – Europska metropola kulture.
Pored nabrojenih aktivnosti i projekata kod kojih je RC Split inicijator, predlagač ili poticatelj, postoje zasigurno i mnogi drugi koji će se s vremenom dodati ovoj listi. No, uz njih postoje i aktivnosti i projekti koje RC Split može samostalno organizirati ili u suradnji s drugim Rotary klubovima ili u suradnji s priznatim znastvenicima i javnim osobama ili pak u suradnji s pojedinim instituacijama, ustanovama i organizacijama. U takve spadaju:
1. Poticanje i javno angažiranje na realizaciji aktivnosti u nadležnosti državnih organa i institucija na svim razinama
2. Organiziranje javnih predavanja u Splitu, u drugim hrvatskim gradovima i u onozemstvu
3. Povezivanje s Rotary klubovima u drugim Dioklecijanovim gradovima s ciljem provođenja zajedničkih akcija u svezi s Dioklecijanom (otprilike 200 Rotary klubova postoji u dioklecijanovim gradovima s preko 8.000 članova)
4. Sudjelovanje u financiranju pojedinih radnji i aktivnosti (primjerice rasvjete u “muzeju“ Dioklecijana) sredstvima RC Split, sredstvima prikupljenih kroz donacije od prijatelja Kluba, sredstvima dobivenim od RI i Districta, te zajedničkim akcijama s Rotary klubovima
5. Stipendije za studijske boravke doktoranada na temu Dioklecijana u njegovim gradovima
6. Youth exchange između Dioklecijanovih gradova
7. Uzajamna posjećivanja RC iz Dioklecijanovih gradova.
Krunska zajednička akcija Rotary klubova iz Dioklecijanovih gradova mogla bi biti organiziranje Inter Country Conference na temu Dioklecijana. Naravno, u Splitu.
Realizacija ovako zamišljenog projekta zasigurno nije moguća u kratkom roku, a pretpostavlja i značajnije napore na izgradnji Kluba, njegovom ekipiranju i opremanju adekvatnom strukturi i obujmu poslova koji proizlaze ih prirode, strukture i obujma zamišljenog projekta.
Projekt svakako jest povijesno edukativno kulturalnog značaja, ali sa snažnim implikacijama na gospodarske aktivnosti u Gradu i Regiji.