O nama

9. ROTARY FORUM SPLIT

Webinar u MS Teamsu
27. veljače 2021.
10.00-12.30 sati
www.rotary-split.hr
https://bit.ly/3jW897m
COVID-19
Jučer, danas, sutra

Više informacija na

http://rotary-split.hr/9-rotary-forum/

 

Rotary je međunarodno udruženje osoba iz stručnog i poslovnog života koje se posvećuju humanim ciljevima, cijene i promiču visoka etička načela u poslovnom i privatnom životu, te šire dobru volju i razumijevanje u svijetu.

Rotary International je organizacija koja ima više od 1.2 milijuna članova u gotovo svim zemljama svijeta. Financiranje projekata i programa na razini Rotary Internationala obavlja se kroz Rotary Fundation. Rotary Fundation je neprofitna organizacija financirana isključivo dobrovoljnim prilozima rotarijanaca i prijatelja fondacije koji dijele viziju boljeg svijeta. Do sada su Rotarijanci u Rotary Fundation donirali preko 2 milijarde $.

Distrikt 1913, kojem pripada Rotary club Split, osnovan je 2011. godine. Prije toga hrvatski Rotary klubovi pripadali su Distriktu 1910. U Hrvatskoj postoji 60 Rotary klubova, s ukupno preko 1.500 članova.

Rotary club Split osnovan je 1993. godine. Sljednik je kluba osnovanog 1931. godine. Od svog osnivanja RC Split svoje aktivnosti usmjerava u dva glavna smjera. Prvi se odnosi na humanitarno djelovanje provođenjem čitavog niza akcija usmjerenih pomaganju onih kojima je pomoć potrebna. Drugi se odnosi na jačanje rotarijanstva u Dalmaciji i Hrvatskoj. RC Split je potaknuo i pomogao osnivanje splitskog Innerwheel kluba, Rotaract kluba te Rotary klubova širom Dalmacije. Značajan je angažman članova Kluba na snaženju i osamostaljenju Districta 1913. Na trasi svog humanitarnog djelovanja RC Split je svojim kontinuiranim angažmanom realizirao zavidan broj akcija i projekata, s posebnim naglaskom na lokalnu zajednicu. Klinički bolnički centar Split, Hrvatsko narodno kazalište u Splitu, brojne škole, branitelji, Dječji dom „Maestral“, Udruga roditelja za djecu najteže tjelesne invalide i djecu s teškoćama u razvoju „Anđeli“, Katolička udruga “Lovret”, Centar za rehabilitaciju “Samaritanac”, tek su neki od onih čiji je rad pomagao Rotary club Split. Klub pridaje posebnu pažnju i radu s mladima, organizirajući njihovo sudjelovanje u međunarodnoj razmjeni, stipendiranje učenika i studenata, te potičući njihov umjetnički rad i stvaralaštvo. Ukupan rad i angažman Kluba prepoznati su u javnosti i u rotarijanskoj zajednici, što je rezultiralo i dobivanjem značajnih priznanja, među kojima je i Nagrada grada Splita za 2011. godinu.