O nama

Rotary je međunarodno udruženje osoba iz stručnog i poslovnog života koje se posvećuju humanim ciljevima, cijene i promiču visoka etička načela u poslovnom i privatnom životu, te šire dobru volju i razumijevanje u svijetu.

Rotary International je organizacija koja trenutno ima više od 1.2 milijuna članova u gotovo svim zemljama svijeta. Financiranje projekata i programa na razini Rotary Internationala obavlja se kroz Rotary Fundation. Rotary Fundation je neprofitna organizacija financirana isključivo dobrovoljnim prilozima rotarijanaca i prijatelja fundacije koji dijele viziju boljeg svijeta. Do sada su Rotarijanci u Rotary Fundation donirali preko 2 milijarde $.

Distrikt 1913, kojem pripada Rotary klub Split, osnovan je 2011. godine. Prije toga hrvatski Rotary klubovi pripadali su Distriktu 1910. U Hrvatskoj postoji 49 Rotary klubova, s ukupno preko 1100 članova.

Rotary club Split osnovan je 1993.godine. Charter je održan 27. svibnja 1995. godine.

Od svog osnivanja RC Split svoje aktivnosti usmjerava u dva glavna smjera. Prvi se odnosi na vlastitu izgradnju te jačanje rotarijanstva u Dalmaciji i Hrvatskoj. Drugi se odnosi na humanitarno djelovanje provođenjem čitavog niza akcija usmjerenih pomaganju onih kojima je pomoć potrebna.

RC Split je potaknuo i pomogao osnivanje splitskog Innerwheel kluba, Rotaract kluba u Splitu te Rotary klubova širom Dalmacije. Značajan je angažman članova Kluba na pojedinim funkcijama distrikta, potom na osamostaljenju Districta 1913, njegovom snaženju i osposobljavanju. U pogledu svog daljeg razvoja, Klub je kao ciljeve postavio povećanje broja članova i pomlađivanje Kluba te rad na osnivanju Interact kluba u Splitu. Na trasi svog humanitarnog djelovanja RC Split je svojim kontinuiranim angažmanom realizirao zavidan broj akcija i projekata. Splitski klinički bolnički centar, Hrvatsko narodno kazalište u Splitu, brojne škole, branitelji, Dječji dom „Maestral“, Udruga „Anđeli“, Katolička udruga Lovret, Centar za rehabilitaciju Samaritanac, tek su neki od onih čiji je rad pomagao RC Split organizirajući brojne koncerte i izložbe. Klub pridaje posebnu pažnju i radu s mladima, organizirajući njihovo sudjelovanje u međunarodnoj razmjeni, stipendiranje učenika i studenata, te potičući njihov umjetnički rad i stvaralaštvo. Prisjećanje na značajne ličnosti Splita rezultiralo je organiziranjem niza skupova i postavljanjem bisti tih uglednika u organizaciji Kluba. Ukupan rad i angažman Kluba prepoznati su u javnosti i u rotarijanskoj zajednici što je u konačnosti rezultiralo i dobivanjem značajnih priznanja, među kojima je i Nagrada grada Splita 2011. godine.